Dec 102012
 
2012-12-10_121234

Trouble viewing translation? Select your default language using Google Translate near top of page. Please be patient with machine translation as it is an evolving technology. Gender, in particular, is problematic in machine translations.

Idag måndag och tisdag hålls en förkonferens om transpersoners rättigheter inför ILGA:s världskonferens, som officiellt invigs på onsdag.

Under de två dagarna kommer talare från bland annat Argentina, Thailand, Polen, Kirgizistan och Filippinerna tala om en mängd olika frågor som rör den internationella transrörelsen.

Bland annat kommer revisionen av Världshälsoorganisationen WHO:s diagnosmanual ICD-10 att diskuteras. Mauro Cabral, co-director för GATE (Global Advocates for Trans Equality) och Maria Sundin, ordförande för TGEU (Transgender Europe) och styrelseledamot för RFSL har båda arbetat med frågan och kommer att rapportera om hur arbetet går.

Mauro Cabral deltar också med ett föredrag om den nya könsidentitetslagen i Argentina och hur transrörelsen i Argentina jobbat för att få igenom lagen, som anses vara världens bästa lag på området.

- Jag vill verkligen att alla ska veta att om en sådan lag som den vi nu har är möjlig att få till i Argentina, så är den möjlig att genomdriva i andra länder också, säger Mauro Cabral.

Amets Suess från kampanjen STP 2012 (Stop Trans Pathologization) kommer tillsammans med Maria Sundin leda en workshop för att säkerställa att så många röster från transrörelsen som möjligt hörs i processen med att påverka WHO:s arbete.

- Det är väldigt viktigt att fortsätta arbeta för avpatologiseringen av transidentiteter och mänskliga rättigheter för transpersoner, säger Amets Suess.

– Vi vill visa att det finns vägar att gå för att ta bort det stigmatiserande språkbruket, samtidigt som vården för dem som önskar detta inte riskeras. Här borde Sverige kunna inta en ledande roll, och det är det vi förväntar oss både av Socialstyrelsen och socialdepartementet, säger Maria Sundin.

Andra frågor som kommer att beröras under konferensen är påverkansarbete för transpersoners rättigheter inom FN, hälsofrågor för transpersoner, riktad hiv-prevention för transpersoner, hur den politiska utvecklingen för transpersoner ser ut i olika delar av världen och finansiella utmaningar för rörelsen.

Dessutom kommer under tisdagsmorgonen en ny rapport om hatbrott, diskriminering och våld mot transpersoner att presenteras. Rapporten har producerats inom ramen för forskningsprojektet ”Transrespect vs Transphobia”. Arbetet har letts av Carla LaGata från TGEU.

– Vi presenterar rapporten på världskonferensen eftersom det här också, tack vare stipendierna från ILGA, finns deltagare från globala syd, som varit delaktiga i arbetet, säger Carla LaGata.

- Ett väldigt oroande resultat i rapporten är att vi ser en stadig ökning vad gäller det rapporterade antalet mördade transpersoner.

Rapporten presenteras under en programpunkt som är gemensam för transkonferensen och en expertkonferens om hatbrott mot transpersoner, som RFSL arrangerar tack vare medel från Brottsofferfonden. Konferensen är unik i sitt slag. Bland de inbjudna deltagarna återfinns representanter från bland annat BRÅ, Ungdomsstyrelsen, vården, forskare, KIM, FPES, RFSL, RFSU samt polisens hatbrottsgrupp i Stockholm och Malmö.

- Sverige har mycket att lära från ett globalt perspektiv, och därför har vi bjudit in föreläsare från bland annat Argentina, Skottland och England. Sverige måste bli oerhört mycket bättre på att motarbeta våld mot transpersoner, både vad gäller lagstiftning, kunskaper och bemötande. Samhället måste aktivt visa på att transfobi aldrig får accepteras, säger Sofia Kuno, projektledare på RFSL:s brottsofferjour.

Avslutningsvis kommer transkonferensens deltagare att diskutera strategier för hur arbetet för transpersoners rättigheter ska kunna stärkas inom själva organisationen ILGA.

Förkonferensen är ett samarrangemang av ILGA, TGEU och GATE, med stöd av RFSL, som lokal värdorganisation.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Related...
Cuba - Delegado cubano rechaza en Ginebra toda forma de discriminación
Uganda - Government bans 38 NGOs it accuses of 'promoting homosexuality and recruiting children'
México - Diversidad sexual a merced de asesinos
Egypt - Three films barred from Cairo International Film Festival for reasons including homosexualit...
USA - Reflections on the gay community’s political progress—and its future (Alex Ross)
India - The ‘Kill the gays’ bill: Why it matters outside Uganda
Россия - Гей-активисты проведут пикет у входа в ЗакСобрание Петербурга в знак протеста против федера...
México - Las lesbianas en México luchan porque la libertad se escriba con “v” de visibilidad
Danmark - Mandlig prostitueret: Hvorfor må jeg ikke være med i en fagforening?